ارتباط چاقی و درد زانو چیست

2422 2---------------------------

اگر صندوق عقب ماشین خود را با وسایل سنگین پر كنید و یا اگر اتومبیل خود را با سرنشینان كامل برانید متوجه میشوید كنترل ماشین سخت تر شده است. بدن انسان هم همینطور است. اگر زانو های شما مجبور باشند هر روز وزن بیشتری را تحمل كنند فشار وارده به آنها بیشتر میشود. این فشار بطور مستقیم به غضروف مفصل وارد میشود. وقتی كه فشاری بیش از حد تحمل به غضروف های زانو وارد میشود این بافت بتدریج خراب شده و این آغاز ساییدگی مفصل است. چاقی همین مشكلات را برای زانو ایجاد میكند.

ساییدگی و آرتروز یك بیماری مفصلی شایع است كه تخمین زده میشود در 37 درصد افراد با سن بیش از 60 سال وجود دارد. آرروز عامل عمده درد مفصلی است. آرتروز عامل مهمی در كاهش نیروی مولد جامعه بوده و موجب تحمیل مخارج درمانی بالایی بر دوش نظام اقتصائی جوامع میشود. آرتروز علت 97 درصد جراحی های تعویض مفصل زانو است.

شیوع آرتروز زانو در حال افزایش است. این افزایش دو عامل عمده دارد
  • مسن شدن جامعه
  • چاق شدن مردم
در یك مطالعه كه در انگلستان انجام گردیده مشخص شده است كه در افراد خیلی چاق احتمال آرتروز و ساییدگی زانو شش برابر افراد لاغر است.

سالها قبل دانشمندان بر این عقیده بودن كه علت عمده بروز بیماری های روماتیسمی بروز التهاب در بافت ها است و آرتروز (استئوآرتریت) صرفا نوعی خراب شدن مفصل بدون ایجاد واكنش های التهابی است. این عقیده در حال تغییر است.

سالها قبل پزشكان فكر میكردند بافت چربی صرفا یك بافت غیر فعال است كه تنها وظیفه آن ذخیره انرژی است. این عقیده هم در حال تغییر است. امروزه مشخص شده است كه بافت چربی هورمون ها و بسیاری موارد دیگر را از خود ترشح میكند كه بر متابولیسم بدن اثرات مهمی برجای میگذارند.

بافت چربی بدن موجب ترشح سیتوكین هایی مانند لپتین Leptin ، رزیستین resistin و آدیپونكتین adiponectin میشوند. به اینها adipocytokines میگویند. بعضی محققین عقیده دارند این هورمون ها میتواند با ایجاد واكنش های التهابی و با تخریب غضروف مفصلی در بروز آرتروز و ساییدگی مفصل نقش داشته باشد. دو ماده دیگر كه از بافت چربی آزاد شده و میتوانند موجب بروز التهاب شوند عامل نكروز توموری آلفا tumor necrosis factor alpha و اینترلوكین یك interleukin-1 هستند كه میتوانند موجب تخریب غضروف شوند و تخریب غضروف سرآغاز بروز ساییدگی مفصل است.

به دلایل ذكر شده احتمال بروز ساییدگی و آرتروز زانو در افراد چاق بیش از معمول است.

0/5 ( 0 بازدید )