نوبت دهی

شكستگی دوم لگن چه تاثیری بر امید به زندگی دارد

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

 

2427 1—————————

نتیجه تحقیقاتی كه در چهارمین گردهمایی پوكی استخوان آسیا- پاسیفیك ارائه شده نشان میدهد كه شكستگی دوم لگن مرگ آورتر از شكستگی اول است. این مطالعه كه در هنگ كنك صورت گرفته است شیوع شكستگی دوم لگن و احتمال مرگ و میر بعد از آن را در بیش از 43 هزار بیمار با سن بالاتر از 65 سال كه اولین شكستگی لگن آنها در بین سال های 2011-2000 جراحی شده مورد بررسی قرار داده است. سن متوسط بیماران 82 سال و نسبت مرد به زن در این مطالعه 3 به 7 بوده است. در این مطالعه 2399 شكستگی دوم لگن بررسی شده اند.

منظور از شكستگی لگن در این مطالعه شكستگی های بالای استخوان ران در ناحیه لگن مانند شكستگی های گردن استخوان ران یا شكستگی های ناحیه اینترتروكانتریك است. هنگامی كه این شكستگی در یك طرف لگن ایجاد میشود صرفنظر از نوع درمان انجام شده احتمال مرگ و میر بیمار در یكسال اول بعد از شكستگی حدود 30 درصد است. اینك این مطالعه نشان میدهد كه با شكستگی دوم این احتمال باز هم افزایش پیدا میكند.

در این مطالعه مشاهده شد كه شكستگی دوم بطور متوسط 2 سال و 8 ماه پس از شكستگی اول ایجاد شده و 75 درصد این شكستگی ها در 4 سال اول بعد از شكستگی اول ایجاد شده است. احتمال شكستگی دوم در زنان بیش از مردان بوده و این احتمال بطور كلی در 10 سال اول بعد از شكستگی اول 10 درصد بوده است.

همچنین بخوانید :   آنچه که هر پدر و مادری باید در مورد اسکولیوز بداند

مدت متوسط زمان زنده بوده فرد بعد از شكستگی اول بطور متوسط 4 سال و 10 ماه و بعد از شكستگی دوم 3 سال و 8 ماه بوده است. این كاهش مدت زندگی بعد از شكستگی در مردان بیش از زنان دیده شده است.

این مطالعه اهمیت شكستگی های لگن در امید به زندگی را بیشتر نشان میدهد. به نظر میرسد سرمایه گذاری بیشتر در پیشگیری از پوكی استخوان كه مهمترین عامل مساعد كننده این شكستگی ها است میتواند كمك قابل ملاحظه ای در بهبود این شرایط كند.

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

5/5 (1 نظر)