نوبت دهی

آیا شكستگی مچ دست احتمال بروز شكستگی لگن را افزایش میدهد

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

 

2427 3—————————

مطالعه جدیدی كه نتایج آن در چهارمین گردهمایی پوكی استخوان آسیا- پاسیفیك در هنگ كنك ارائه شده نشان میده كسانی كه قبلا یكبار دچار شكستگی شده اند در معرض خطر بالای شكستگی لگن قرار دارند. مطالعات قبلی نشان داده بود كه نیمی از كسانی كه دچار شكستگی لگن میشوند قبلا سابقه حداقل یك شكستگی در ناحیه دیگری از بدن را داشته اند.

در مطالعه ارائه شده كه در یك جمعت آسیایی صورت گرفته است بررسی میشود كه وجود شكستگی كالیس در مچ دست چه تاثیری در میزان بروز شكستگی لگن در یكسال اول بعد از آن شكستگی دارد. شكستگی كالیس یكی از شایعترین انواع شكستگی ها در مچ دست است. این شكستگی در استخوان رادیوس یا زند زبرین در درست در چند سانتیمتری بالای مفصل مچ دست ایجاد میشود. منظور از شكستگی لگن هم در این مطالعه شكستگی های بالای استخوان ران مانند شكستگی گردن استخوان ران و یا شكستگی اینترتروكاتتریك است.

در این مطالعه محققان كسانی را كه در سال های 2006-2000 دچار شكستگی كالیس بوده اند به مدت یكسال دنبال كرده اند تا مشخص شود چه تعدادی از آنها در این مدت دچار شكستگی لگن میشوند. یك گروه كنترل هم در كنار گروه مورد مطالعه برای مقایسه نتایج قرار گرفته است.

همچنین بخوانید :   در دهه گذشته میزان قطع عضو ها کمتر شده است

مطالعه نشان داد كه شیوع شكستگی لگن در كسانی كه در یكسال قبل دچار شكستگی كالیس شده اند 6 برابر گروه كنترل ( یعنی گروهی كه شكستگی كالیس نداشته اند) بوده است. مطالعه همچنین نشان داد كه بیشترین موارد شكستگی های لگن در یك ماه اول بعد از شكستگی كالیس رخ داده است و ارتباط این دو شكستگی در سنین بالا بیشتر بوده است.

احتمال شكستگی لگن هم در كسانی كه دچار پوكی استخوان هستند و هم در كسانی كه شكستگی مچ دست داشته اند بالا است و ارتباط شكستگی لگن و شكستگی مچ دست جدای از این مطلب است كه پوكی استخوان احتمال بروز هر دو این شكستگی ها را افزایش میدهد با این حال احتمال بروز شكستگی لگن در كسانی كه هم پوكی استخوان و هم شكستی كالیس دارند باز هم بیشتر میشود.

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 (0 نظر)