سونوگرافی چگونه انجام میشود

 نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فهرست مقالات مرتبط

برای انجام سونوگرافی بیمار بر روی تخت دراز كشیده و پزشك متخصص
سونولژیست ژل خاصی را بر روی پوست بیمار در محل مورد بررسی قرار میدهد. سپس یك دستگاه
كوچك را كه با سیمی به دستگاه مركزی سونوگرافی متصل است بر روی پوست قرار میدهد. ژل
گفته شده اجازه میدهد كه امواج فراصوتی راحت تر و به شكل یكنواخت تری به درون بدن نفوذ
كنند. پزشك دستگاه را بر روی پوست حركت میدهد تا قسمت های مختلف درون بدن را از زوایای
مختلف ببیند. این تصاویر بر روی مانیتور مركزی دستگاه دیده میشوند.

در حین سونوگرافی بیمار لرزش خفیفی را در روی پوست خود و در محلی
كه دستگاه كوچك ( پروب Probe) بر روی پوست قرار گرفته احساس میكند. این لرزش ناشی از
برخود امواج فراصوتی به پوست بوده و بی ضرر است. در پایان معاینه بیمار ژل روی پوست
خود را با دستمال پاك میكند.

معمولا نتیجه سونوگرافی بلافاصله بعد از انجام آن به توسط پزشك
متخصص تصویربرداری نوشته شده و همراه با پرینت یا چاپ بعضی تصاویر سونوگرافی به بیمار
داده میشود تا به پزشك معالج خود ارائه دهد.

 

متخصص تصویربرداری تا چه میزان در دقت و ارزش سونوگرافی تاثیر
دارد

نتیجه سونوگرافی و اینكه این روش تا چه حد به تشخیص بیماری كمك
میكند برخلاف روش های تصویربرداری دیگر تا حد زیادی وابسته به تبحر متخصص تصویربرداری
است كه آن سونوگرافی را انجام میدهد.

میتوان دیگر روش های تصویر برداری مانند رادیوگرافی ساده، سی تی اسكن، ام آر آی و اسكن رادیوایزوتوپ را به یك دوربین عكاسی تشبیه كرد كه هر آنچه را
كه در مقابلش باشد بر روی فیلم خود ثبت و ضبط میكند ولی سونوگرافی مانند نقاشی كردن
است. هنرمند ناش باید سوژه مورد نظر را ببیند و بفهمد و آنگاه آنرا به تصویر بكشد.
2430

گرچه برای بدست آوردن یك سونوگرافی خوب داشتن یك دستگاه خوب و دقیق
لازم است ولی مسلما كافی نیست. در بین روش های مختلف تصویربرداری، سونوگرافی بیش از
بقیه به مهارت پزشك انجام دهنده آن وابسته است.

در سونوگرافی، متخصص سونولوژیست باید آنقدر مهارت داشته باشد كه
بتواند ضایعه احتمالی را كشف كرده و آنرا در زاویه مناسب ببیند و روی مانیتور دستگاه
نشان دهد. تصویری كه همراه با گزارش سونوگرافی به بیمار ارائه میشود در واقع تصویر
یا تصاویر منتخبی از صدها تصویر است كه متخصص تصویربرداری در حین انجام سونوگرافی بر
روی مانیتور دستگاه مشاهده كرده است.

 

فهرست مقالات مرتبط

سونوگرافی چیست سونوگرافی چگونه انجام میشود

0/5 ( 0 بازدید )