تشخیص و درمان سیاه شدن استخوان بدنبال شكستگی چیست

 نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فهرست مقالات مرتبط

 نكروز آوازكولار یا سیاه شدن استخوان یكی از عوارض مهم شكستگی ها است كه علت آن نرسیدن خون به قسمتی از استخوان است. در هنگام ضربه و یا بدنبال درمان های انجام شده برای شكستگی ممكن است عروق خونی كه به استخوان شكسته شده وارد میشوند دچار آسیب شوند و این آسیب و بدنبال آن نرسیدن خون میتواند موجب سیاه شدن استخوان و بدنبال آن شروع روند ارتروز و ساییدگی مفصل شود.

 950 1  نكروز آوازكولر سر استخوان ران و تغییر شكل آن

 

تشخیص نكروز آوازكولر یا سیاه شدن استخوان چگونه است

در بسیاری اوقات تشخیص این عارضه در
رادیوگرافی های ساده ایكه
3-1 ماه پس از شكستگی تهیه میشود دیده میشود. در رادیوگرافی كه در این زمان از استخوان
شكسته شده گرفته میشود قسمت هایی از استخوان كه خونرسانی دارند و زنده اند دچار
استئوپروز یا پوكی استخوان
نسبی میشوند در حالیكه قسمت بدون خونرسانی بدون استئوپروز باقی میماند.

اسكن رادیوایزوتوپ
با تكنسیم 99 و ام آر آی
هم میتوانند به تشخیص این عارضه كمك كنند. به علت عدم جریان خون در قسمت نكروز شده
در تصویر اسكن رادیوایزوتوپ محل نكروز شده منطقه ای بدون جذب ماده
رادیواكتیو دیده میشود.
در مراحل نهایی، در تصویر رادیوگرافی ساده قسمت نكروز شده استخوان، تغییر شكل میدهد.

درمان نكروز آوازكولر استخوان بدنبال شكستگی چیست

اگر تشخیص این عارضه زود داده شود و استخوان هنوز تغییر شكل نداده
باشد با انجام عمل جراحی و دریل كردن استخوان نكروز شده سعی میشود تا جریان خون مجددا
در آن قسمت برقرار شود. این نوع عمل جراحی معمولا در درمان سیاه شدگی سر استخوان ران كاربرد دارد. در مواردیكه بیماری در مراحل پیشرفته خود بوده و تغییر شكل ایجاد شده
باشد باید از روش های بازسازی استفاده كرد. در این موارد قسمت نكروز شده استخوان برداشته
شده و بجای آن از مفصل مصنوعی استفاده میشود یا اینكه مفصل با عمل جراحی خشك میشود.

 

فهرست مقالات مرتبط

استخوان چگونه بدنبال شكستگی سیاه میشود علائم و درمان سیاه شدگی استخوان بعد از شكستگی چیست

0/5 ( 0 بازدید )