تشخیص و درمان رگ به رگ شدن مفصل چیست

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فهرست مقالات مرتبط

كشیدگی یا رگ به رگ شدن مفصل نوعی آسیب بافت های اطراف مفصل است. در این نوع آسیب رباط های اطراف مفصل دچار پارگی هایی میشوند كه موجب درد و تورم و محدودیت حركت در مفصل مربوطه میگردد. 

 

تشخیص رگ به رگ یا پیچ خوردگی شدن چیست

تشخیص
رگ به رگ شدن معمولا با استفاده از علائم بالینی است و اگر پزشك معالج
دستور تصویربرداری از مفصل را میدهد بیشتر برای بررسی احتمال دیگر آسیب ها
مانند نیمه دررفتگی یا شكستگی است. در این عارضه البته میتوان تورم بافت نرم اطراف مفصل را در رادیوگرافی ساده مشاهده كرد.

 برای
تفكیك پارگی كامل و ناكامل لیگامان میتوان از رادیوگرافی استفاده كرد به
این صورت كه پزشك معالج به مفصل نیرویی وارد میكند تا لیگامان آسیب دیده را
تحت كشش قرار دهد.( البته این كار دردناك بوده و نیاز است تا قبل از انجام
آن به بیمار مسكن داد شود) و سپس از مفصل رادیوگرافی به عمل میاورد. اگر
لیگامان پارگی كامل داشته باشد در رادیوگرافی به عمل آمده جابجایی زیاد
سطوح مفصلی حتی تا حد نیمه دررفتگی دیده میشود ولی در صورتیكه پارگی
لیگامان ناكامل باشد تغییر زیادی در مفصل ایجاد نمیشود. با استفاده از ام آر آی میتوان شدت آسیب لیگامان را ارزیابی كرد.

 

2455

درمان رگ به رگ شدن یا پیچ خوردن مفصل چگونه است

به محض مواجه شدن با یك مفصل كه رگ به رگ شده است باید

  • با گذاشتن كیسه حاوی خرده های یخ در اطراف مفصل آنرا سرد كرد تا از افزایش تورم و خونریزی جلوگیری شود
  • مفصل را بالا نگه داشت
  • دور مفصل را با بانداژ ببندیم تا از افزایش تورم ممانعت بعمل آوریم
  • مفصل را حركت ندهیم
  • به پزشك مراجعه كنیم

برای
درمان رگ به رگ شدن یك مفصل در صورت درد شدید، پزشك مفصل را بمدت 3-2 هفته
به توسط یك آتل یا گچ بیحركت میكند تا درد بیمار كاهش یابد و سپس هرچه
زودتر حركات مفصل را شروع كرده تا دچار محدودیت حركت نشود. در صورتیكه رگ
به رگ شدن همراه با درد شدیدی نباشد نشانه آسیب دیدگی كم است. در این مواقع
میتوان درمان را با بانداژ ادامه داد بشرط اینكه بیمار بمدت چند هفته فشار
زیادی به مفصل آسیب دیده وارد نكند.

اگر درمان رگ
به رگ شدن مفصلی به درستی انجام نشود لیگامان ها به درستی ترمیم نیافته و
مفصل دچار ناپایداری میشود. این بیماران در آینده دچار رگ به رگ شدن های
مكرر میشوند و ممكن است برای درمان این وضعیت اعمال جراحی بازسازی پیچیده
مورد نیاز شود. پس عاقلانه است در اولین بار پیچ خوردگی یك مفصل درمان آن
به درستی انجام شود.

 

فهرست مقالات مرتبط

كشیدگی، پیچ خوردگی یا رگ به رگ شدن مفصل چیست تشخیص و درمان رگ به رگ شدن مفصل چیست

0/5 ( 0 بازدید )