مكانیسم پارگی روتاتور كاف چیست

 نویسنده: دكت مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فهرست مقالات مرتبط

 روتاتور كاف مجموعه ای از چهار عضله است كه در اطراف مفصل شانه قرار گرفته و آن را پایدار میكنند. مفصل شانه به علت شكل آناتومیك آن ذاتا مفصل ناپایداری است. سر استخوان بازو نسبتا بزرگ و حفره گلنوئید كه سر استخوان بازو در آن قرار میگیرد كوچك و كم عمق است. پس مفصل پایداری زیادی ندارد. پایداری مفصل شانه عمدتا به توسط رباط ها و عضلات اطراف آن تامین میشود كه مهمترین عضلات در این بین عضلات روتاتور كاف هستند.

عضلات سوپرااسپیناتوس، اینفرااسپیناتوس، ترس مینور و ساب اسكاپولاریس دورتادور مفصل شانه را گرفته و سر استخوان بازو را محكم درون حفره گلنوئید پایدار نگه میدارند.

گاهی اوقات بدنبال ضرباتی كه به مفصل شانه وارد میشود تاندون این عضلات پاره میشود.

2458 2

2458 1

مكانیسم اصلی این پارگی گیر كردن تاندون روتاتور كاف در ناحیه شانه بین دو استخوان،
یكی استخوان بازو و دیگری زائده آكرومیون ( كه جرئی از استخوان كتف یا اسكاپولا
بوده و در بالای سر استخوان بازو قرار میگیرد) است. وقتی كه فرد سعی میكند دست
خود را بالای سرش ببرد این دو استخوان به یكدیگر نزدیك می شوند. در این حال اگر
این دو استخوان خیلی به یكدیگر نزدیك شوند ممكن است تاندون مشترك روتاتور كاف بین
آنها گیر كرده و فشرده شود. اگر این فشردگی خیلی شدید باشد موجب پارگی ناگهانی
تاندون میشود. این وضعیت بیشتر در جوانانی كه درگیر فعالیت های شدید بدنی هستند
دیده میشود.

در سنین بالا معمولا مكانیسم پارگی قدری متفاوت است. در این سنین فشرده شدن تاندون
با شدت كمتر ولی بطور مكرر ایجاد شده و موجب پارگی های خفیف تر در تاندون روتاتور
كاف میشود كه به مرور زمان و با تكرار ضربات گسترش یافته و شدیدتر میشود. همچنین
همانطور كه گفتیم با افزایش سن خونرسانی به تاندون كم شده و همین امر موجب ضعیف
شدن تاندون گردیده و موجب میشود تاندون راحت تر پاره شده و توانایی آن در ترمیم
هم كم میشود.
این اتفاقات موجب میشود بافت تاندون بشدت ضعیف شود. در این حال فشار كمی با شانه
مانند افتادن روی شانه و یا حتی فشار دادن یك در برای باز كردن آن هم میتواند موجب
پارگی تاندون شود.

 

فهرست مقالات مرتبط


پارگی روتاتور كاف چیست و چگونه ایجاد میشود
مكانیسم پارگی روتاتور كاف چیست علائم و درمان پارگی روتاتور كاف چیست پارگی روتاتور كاف چه موقع نیاز به عمل جراحی دارد پارگی روتاتور كاف چگونه جراحی میشود

0/5 ( 0 بازدید )