آناتومی آرنج - مفصل

 نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فهرست مقالات مرتبط

 

مفصل آرنج از كنار هم قرار گرفتن سه استخوان بازو، زند زیرین و زند زبرین درست شده است. این سه استخوان با هم سه مفصل را درست میكنند. پس در ناحیه آرنج سه مفصل وجود دارد كه عبارتند از

 

مفصل هومرواولنار Humeroulnar

این
مفصل در بین استخوان بازو و اولنا است. این مفصل كه مهم‌ترین و حجیم ترین
قسمت آرنج است یك مفصل لولایی است و موجب می‌شود تا آرنج حركتی به صورت خم و
راست شدن داشته باشد. مفصل هومرواولنار در سمت داخلی آرنج یعنی سمتی است
كه انگشت كوچك دست قار گرفته است.

 

1476 3

1476 4

 

مفصل هومرورادیال Humeroradial

این
مفصل در بین استخوان بازو و رادیوس است. این مفصل در سمت خارجی آرنج یعنی
سمتی است كه انگشت شست قرار گرفته است. این مفصل هم حركات لولایی داشته و
موجب می‌شود آرنج خم و باز شود و هم حركات محوری یا Pivot دارد به این معنی
كه اجازه می‌دهد استخوان رادیوس حول محور طولی خود بچرخد. این چرخش اجازه
می‌دهد تا ساعد حركت‌هایی به نام سوپیناسیون Supination و پروناسیون
Pronation داشته باشد. حركت سوپیناسیون حركتی است كه وقتی فرد ایستاده و
آرنج خود را 90 درجه خم كرده است كف دست به سمت آسمان یا سقف قرار می‌گیرد.
در همین حالت اگر پشت دست به سمت آسمان یا سقف قرار گیرد به حركت ایجاد
شده پروناسیون میگویند.

 مفصل رادیواولنار بالایی Proximal radioulnar joint

این
مفصل در بین استخوان رادیوس و اولنا در سمت بالا است. استخوان رادیوس و
اولنا دو استخوان بلند هستند كه در ساعد در كنار هم قرار گرفته و در سه
ناحیه بالا، وسط و پایین با هم مفصل می‌شوند. مفصل رادیواولنار بالایی موجب
حركات سوپیناسیون و پروناسیون ساعد می‌شوند.

 

فهرست مقالات مرتبط

آناتومی استخوان آرنج آناتومی مفصل آرنج آناتومی غضروف، كپسول و سینوویال آرنج
آناتومی رباط آرنج آناتومی بورس و تاندون آرنج آناتومی اعصاب و عروق آرنج رادیوگرافی آرنج

0/5 ( 0 بازدید )