نوبت دهی

بعد از جراحی مفصل مصنوعی ران چه موقع میتوان رانندگی كرد

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

 

2528 3—————————

بعد از جراحی تعویض مفصل ران بسیاری از بیماران نگران این هستند كه چند وقت بعد از جراحی میتوانند دوباره پشت فرمان ماشین بنشینند و رانندگی كنند. پزشكان معمولا عدد شش هفته را برای این بیماران پیشنهاد میكردند ولی مطالعات جدید نشان داده است كه احتمالا باید تغییراتی در این رویه داد.

محققین در Hospital for Special Surgery در نیویورك به همین منظور تحقیقی را انجام داده اند كه نتایج آن در annual meeting of the American Academy of Orthopaedic Surgeons ارائه شده است.

در این تحقیق تعداد 100 بیمار كه به توسط سه جراح تحت عمل جراحی تعویض مفصل ران قرار گرفته بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. در همه این بیماران مفصل ران راست جراحی شده بود. برای این مطالعه دو پدال در زیر پای راست بیماران قرار میگرفت. یكی به منزله پدال گاز و دیگری ترمز.

از بیمار خواسته میشد تا ابتدا پدال گاز را فشار دهد. با این فشار چراغ سبزی در جلوی وی روشن میشد. سپس بطور اتفاقی یك چراغ قرمز برای بیمار روشن میشد و وی باید به محض دیدن این چراغ پای خود را از روی پدال گاز برداشته و بر روی پدال ترمز فشار دهد. زمان این واكنش برای بیمار ثبت میشد.

همچنین بخوانید :   تاثیر فشار و کشش بر روی بهبودی زخم و شکستگی چیست

این آزمایش قبل از جراحی برای همه بیماران انجام شد و سپس دسته ای از بیماران در هفته دوم بعد از جراحی و دسته دیگر در هفته سوم و دسته دیگر در هفته چهارم مجددا بررسی شدند. هدف این بود كه نشان داده شود چه موقع سرعت واكنش بیماران حداقل به حد قبل از جراحی میرسد.

بررسی نشان داد كه اولین زمان برای رسیدن سرعت واكنش بیماران بعد از جراحی در هفته چهارم است و در هفته های دوم و سوم هنوز مقداری تاخیر در سرعت واكنش بیماران وجود دارد. تحقیق همچنین نشان داد كه افراد زیر 70 سال زودتر از افراد مسن تر میتوانند سرعت واكنش خود را بهبود دهند.

به این ترتیب به نظر میرسد بعد از انجام عمل جراحی تعویض مفصل ران بیمارا باید حداقل چهار هفته برای رانندگی با اتومبیل صبر كنند.

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

5/5 (1 نظر)