مشاوره آنلاین

فیلم شكستگی ستون خلفی همراه با لب خلفی استابولوم

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

در فیلم زیر یك مورد
شكستگی ستون خلفی استابولوم همراه با شكستگی در لب خلفی در ناحیه لگن
نشان داده میشود.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن یك بیمار حقیقی كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار شكستگی لگن شده تهیه گردیده است.

 

 

 

در

این فیلم دیده میشود كه ستون خلفی استابولوم كاملا شكسته و جابجا شده است. همچنین دو قطعه از لب خلفی استابولوم هم دچار شكستگی همراه با جابجایی شدید شده اند. قطعه كوچكی از لبه جلویی استابولوم هم شكسته است.

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

“شكستگی ستون خلفی همراه با لب خلفی استابولوم . تشخیص”  برای متخصصین

“شكستگی ستون خلفی همراه با لب خلفی استابولوم در ناحیه لگن . تشخیص”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شفاف شكستگی ستون خلفی همراه با لب خلفی استابولوم قبل از عمل

فیلم شكستگی ستون خلفی همراه با لب خلفی استابولوم بعد از عمل

فیلم شفاف شكستگی ستون خلفی همراه با لب خلفی استابولوم بعد از عمل

0/5 ( 0 نظر )