مشاوره آنلاین

فیلم شفاف شكستگی ستون خلفی همراه با لب خلفی استابولوم

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

این فیلم كه طول مدت آن حدود یك دقیقه است با استفاده از تكنولوژی سی تی اسكن سه بعدی تهیه شده است. در این فیلم كه مانند عكس های رادیولوژی به نظر میرسد یك مورد
شكستگی ستون خلفی استابولوم همراه با شكستگی در لب خلفی دیده میشود.

 

 

در

این فیلم شكسته شدن ستون خلفی و لب خلفی استابولوم دیده میشود. لب خلفی استابولوم كاملا جابجا شده و به سمت بیرون و بالا حركت كرده است.

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

“شكستگی ستون خلفی همراه با لب خلفی استابولوم . تشخیص”  برای متخصصین

“شكستگی ستون خلفی همراه با لب خلفی استابولوم در ناحیه لگن . تشخیص”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی ستون خلفی همراه با لب خلفی استابولوم قبل از عمل

فیلم شكستگی ستون خلفی همراه با لب خلفی استابولوم بعد از عمل

فیلم شفاف شكستگی ستون خلفی همراه با لب خلفی استابولوم بعد از عمل

0/5 ( 0 نظر )