مشاوره آنلاین

فیلم شكستگی ستون خلفی همراه با لب خلفی استابولوم بعد از عمل

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

در فیلم زیر نمونه ای از یك
شكستگی ستون خلفی استابولوم همراه با شكستگی در لب خلفی در ناحیه لگن كه تحت عمل جراحی قرار گرفته
نشان داده میشود.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن
تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن یك بیمار حقیقی كه بدنبال تصادف اتومبیل
دچار شكستگی لگن شده تهیه گردیده است.

 

 

در

این فیلم دیده میشود كه شكستگی ستون خلفی استابولوم به توسط یك پلاك بازسازی كوتاه و شكستگی لب خلفی به توسط یك پلاك بلندتر تثبیت شده است. پلاك روی لب خلفی باید تا حد امكان نزدیك به لبه باشد.

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

“شكستگی ستون خلفی همراه با لب خلفی استابولوم . درمان”  برای متخصصین

“شكستگی ستون خلفی همراه با لب خلفی استابولوم در ناحیه لگن . درمان”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی ستون خلفی همراه با لب خلفی استابولوم قبل از عمل

فیلم شفاف شكستگی ستون خلفی همراه با لب خلفی استابولوم قبل از عمل

فیلم شفاف شكستگی ستون خلفی همراه با لب خلفی استابولوم بعد از عمل

0/5 ( 0 نظر )