مشاوره آنلاین

فیلم شفاف شكستگی ستون خلفی همراه با لب خلفی استابولوم بعد از عمل

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

در فیلم زیر یك مورد
شكستگی ستون خلفی استابولوم همراه با شكستگی در لب خلفی در ناحیه لگن
نشان داده میشود. بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن
تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن یك بیمار حقیقی كه بدنبال تصادف اتومبیل
دچار شكستگی لگن شده تهیه گردیده و بصورت نیمه شفاف است.

 

 

در

این فیلم دیده میشود كه پلاك بازسازی بلندی بر روی لبه خلف استابولوم كار گذاشته شده است. پیچ های بلندی كه در ایسكیوم قرار دارند میتوانند پلاك را به خوبی به ستون خلفی متصل كنند. مسیر پیچ ها در هر دو پلاك به وضوح دیده میشوند.

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

“شكستگی ستون خلفی همراه با لب خلفی استابولوم . درمان”  برای متخصصین

“شكستگی ستون خلفی همراه با لب خلفی استابولوم در ناحیه لگن . درمان”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی ستون خلفی همراه با لب خلفی استابولوم قبل از عمل

فیلم شفاف شكستگی ستون خلفی همراه با لب خلفی استابولوم قبل از عمل

فیلم شكستگی ستون خلفی همراه با لب خلفی استابولوم بعد از عمل

0/5 ( 0 نظر )