مشاوره آنلاین

فیلم شكستگی ستون و لب خلفی استابولوم

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن یك بیمار كه بدنبال سقوط از ارتفاع دچار شكستگی ستون و لب خلفی استابولوم شده را نشان میدهد.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن
تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن بیمار تهیه گردیده است.

 

 

در

این فیلم میتوان قسمت پشت استابولوم را مشاهده كرد. قطعه بزرگی از ستون خلفی و قطعه بزرگی از لب خلفی دچار شگستگی شده و قطعات جابجایی زیادی پیدا كرده اند.

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” شكستگی ستون و لب خلفی استابولوم . تشخیص”  برای متخصصین

“شكستگی ستون و لب خلفی استابولوم در ناحیه لگن . تشخیص”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی ستون و لب خلفی استابولوم بعد از جراحی

فیلم شفاف شكستگی ستون و لب خلفی استابولوم بعد از جراحی

0/5 ( 0 نظر )