مشاوره آنلاین

فیلم شكستگی ستون و لب خلفی استابولوم بعد از جراحی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

در فیلم زیر استخوان لگن یك بیمار دیده میشود. این بیمار بدنبال سقوط از ارتفاع دچار شكستگی ستون و لب خلفی استابولوم شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن
تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن بیمار تهیه گردیده است.

 

 

در

این فیلم میتوان دید كه شكستگی ستون و لب خلفی بیمار به توسط دو پلاك بازسازی فیكس شده است. یك پلاك بر روی ستون خلفی و دیگری بر روی لب خلفی قرار گرفته است.

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” شكستگی ستون و لب خلفی استابولوم . درمان”  برای متخصصین

“شكستگی ستون و لب خلفی استابولوم در ناحیه لگن . درمان”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی ستون و لب خلفی استابولوم قبل از جراحی

فیلم شفاف شكستگی ستون و لب خلفی استابولوم بعد از جراحی

0/5 ( 0 نظر )