مشاوره آنلاین

فیلم شفاف شكستگی ستون و لب خلفی استابولوم بعد از جراحی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

در فیلم زیر استخوان لگن یك بیمار واقعی دیده میشود. بیمار بدنبال سقوط از ارتفاع دچار شكستگی ستون و لب خلفی استابولوم شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن
تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان بیمار بصورت نیمه شفاف است و میتوان مسیر پیچ هایی را كه در استخوان گذاشته شده است مشاهده كرد.

 

 

در

این فیلم میتوان دید كه از دو پلاك بازسازی بلند برای فیكس كردن شكستگی ستون و لب خلفی استابولوم استفاده شده است. پلاك ها در بالا با دو پیچ و در پایین هم با دو پیچ به ستون خلفی فیكس شده اند. پیچ های پایینی كه در استخوان ایسكیوم قرار گرفته اند به قدر كافی بلند هستند تا بتوانند گیر محكمی ار بین پلاك و استخوان ایجاد كنند.

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” شكستگی ستون و لب خلفی استابولوم . درمان”  برای متخصصین

“شكستگی ستون و لب خلفی استابولوم در ناحیه لگن . درمان”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی ستون و لب خلفی استابولوم قبل از جراحی

فیلم شكستگی ستون و لب خلفی استابولوم بعد از جراحی

0/5 ( 0 نظر )