مشاوره آنلاین

فیلم شكستگی تی استابولوم بعد از جراحی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن یك بیمار كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار شكستگی تی استابولوم شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته را نشان میدهد.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن
تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است.

 

 

در این فیلم دیده میشود كه برای جااندازی و فیكس كردن شكستگی ستون قدامی از یك پلاك داخل لگنی استفاده شده است. این پلاك در زیر پلویك بریم قرار گرفته و ستون قدامی استابولوم را به قسمتی از ایلیوم در خلف لگن كه اتصالش را به مفصل ساكروایلیاك حفظ كرده متصل میكند. از پلاك دوم در بالای پلویك بریم به دو منظور استفاده شده است.

این پلاك هم موجب فیكس شدن شكستگی ستون قدامی شده و هم از طریق پیچ های لگ كه به ستون خلفی میفرستد موجب فیكس شدن شكستگی ستون خلفی میشود. در نمای خلفی دیده میشود كه بدون اینكه جراحی در پشت لگن صورت گیرد شكستگی ستون خلفی جااندازی و فیكس شده است.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” شكستگی تی استابولوم. درمان”  برای متخصصین

“شكستگی تی استابولوم در ناحیه لگن. درمان”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی تی استابولوم

فیلم شفاف شكستگی تی استابولوم

فیلم شكستگی تی استابولوم در یك نیمه لگن

فیلم شفاف شكستگی تی استابولوم بعد از جراحی

فیلم شكستگی تی استابولوم در یك نیمه لگن بعد از جراحی

فیلم شفاف شكستگی تی استابولوم در یك نیمه لگن بعد از جراحی

0/5 ( 0 نظر )