مشاوره آنلاین

فیلم شفاف شكستگی تی استابولوم بعد از جراحی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن یك بیمار كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار شكستگی تی استابولوم شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته را نشان میدهد.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن
تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن بیمار تهیه گردیده است. فیلم مانند یك تصویر رادیوگرافی شفاف است و میتوان از ورای استخوان، پیچ و پلاك ها را مشاهده كرد.

 

 

در این فیلم دیده میشود كه برای فیكس كردن شكستگی از دو پلاك استفاده شده است. پلاك منحنی داخل لگنی در پشت با دو پیچ و در جلو با سه پیچ فیكس شده است. پلاك مستقیم در بالای پلویك بریم با چند پیچ بسیار بلند ستون قدامی را به ستون خلفی متصل كرده است.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” شكستگی تی استابولوم. درمان”  برای متخصصین

“شكستگی تی استابولوم در ناحیه لگن. درمان”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی تی استابولوم

فیلم شفاف شكستگی تی استابولوم

فیلم شكستگی تی استابولوم در یك نیمه لگن

فیلم شكستگی تی استابولوم بعد از جراحی

فیلم شكستگی تی استابولوم در یك نیمه لگن بعد از جراحی

فیلم شفاف شكستگی تی استابولوم در یك نیمه لگن بعد از جراحی

0/5 ( 0 نظر )