مشاوره آنلاین

فیلم شفاف شكستگی تی استابولوم در یك نیمه لگن بعد از جراحی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن یك بیمار كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار شكستگی تی استابولوم شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته را نشان میدهد.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن
تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن بیمار تهیه گردیده است. فیلم بصورت شفاف است و مانند این است كه به یك تصویر رادیوگرافی لگن بیمار از زوایای مختلف نگاه كنیم.

 

 

در این فیلم یك نیمه لگن دیده میشود كه شكستگی های آن با دو پلاك فیكس شده اند. میتوان مسیر پیچ ها را در این فیلم به درستی مشاهده كرد. پلاك منحنی داخل لگنی در پشت با دو پیچ و در جلو با سه پیچ به استخوان های اطراف فیكس شده است. پلاك روی لگن هم با چند پیچ بسیار بلند ستون قدامی را به ستون خلفی متصل كرده است.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” شكستگی تی استابولوم. درمان”  برای متخصصین

“شكستگی تی استابولوم در ناحیه لگن. درمان”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی تی استابولوم

فیلم شفاف شكستگی تی استابولوم

فیلم شكستگی تی استابولوم در یك نیمه لگن

فیلم شكستگی تی استابولوم بعد از جراحی

فیلم شفاف شكستگی تی استابولوم بعد از جراحی

فیلم شكستگی تی استابولوم در یك نیمه لگن بعد از جراحی

0/5 ( 0 نظر )