مشاوره آنلاین

فیلم شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم بعد از جراحی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن یك بیمار كه بدنبال تصادف دچار شكستگی ستون قدامی همراه با قسمتی از ستون خلفی استابولوم شده را بعد از عمل جراحی نشان میدهد.

فیلم
با در كنار هم قرار گرفتن
تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن بیمار تهیه گردیده است.

 

 

در
این فیلم دیده میشود كه از یك پلاك چهار سوراخه بر روی پلویك بریم برای فیكس كردن شكستگی ستون قدامی استابولوم استفاده شده است. یكی از پیچ های این پلاك به ستون خلفی رفته و شكستگی آن را فیكس كرده است. یك پیچ بلند كه از نزدیكی سمفیز پوبیس به درون شاخه فوقانی پوبیس رفته به بیحركت كردن ستون قدامی كمك كرده است.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم. درمان”  برای متخصصین

“شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم در ناحیه لگن. درمان”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم

فیلم شفاف شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم

فیلم شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم در یك نیمه لگن

فیلم شفاف شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم بعد از جراحی

فیلم شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم در یك نیمه لگن بعد از جراحی

0/5 ( 0 نظر )