مشاوره آنلاین

فیلم شكستگی عرضی استابولوم

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن یك بیمار كه بدنبال تصادف دچار شكستگی عرضی استابولوم شده را نشان میدهد.

فیلم
با در كنار هم قرار گرفتن
تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن بیمار مذكور تهیه گردیده است.

  

 

در

این فیلم میتوان خط شكستگی را از درون لگن دید كه از سیاتیك ناچ تا پلویك بریم امتداد یافته و سپس از لبه قدامی استابوولم خارج میشود. در نمای پشت لگن هم میتوان دید كه خط شكستگی از سیاتیك ناچ تا پایینترین قسمت های لبه خلفی استابولوم امتداد میابد.

این شكستگی عرضی استابولوم شیب زیادی داشته و تقریبا عمودی است. خط شكستگی از نظر ارتفاع، قسمت های وسط ستون قدامی و قسمت های پایینی ستون خلفی را گرفتار كرده است.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” شكستگی عرضی استابولوم. تشخیص”  برای متخصصین

“شكستگی عرضی استابولوم در ناحیه لگن. تشخیص”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شفاف شكستگی عرضی استابولوم

فیلم شكستگی عرضی استابولوم بعد از جراحی

فیلم شفاف شكستگی عرضی استابولوم بعد از جراحی

0/5 ( 0 نظر )