مشاوره آنلاین

فیلم شفاف شكستگی عرضی استابولوم بعد از جراحی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن یك بیمار كه بدنبال تصادف دچار شكستگی عرضی استابولوم شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است را نشان میدهد.

فیلم

با در كنار هم قرار گرفتن
تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن بیمار مذكور تهیه گردیده است. فیلم
بصورت شفاف است به این معنی كه با نگاه به آن به نظر میرسد در حال دیدن یك
تصویر رادیولوژی ساده بیمار ولی از زوایای مختلف هستیم.

  

 

در

این فیلم دیده میشود كه پلاك داخل لگن در پشت به توسط دو پیج به اینتكت ایلیوم و در جلو هم با دو پیچ به راموس فوقانی پوبیس فیكس شده است. یك پیچ بلند از ستون قدامی به ستون خلفی استابولوم رفته و ان را بیحركت میكند. این پیچ واشر دارد.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” شكستگی عرضی استابولوم. درمان”  برای متخصصین

“شكستگی عرضی استابولوم در ناحیه لگن. درمان”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی عرضی استابولوم

فیلم شفاف شكستگی عرضی استابولوم

فیلم شكستگی عرضی استابولوم بعد از جراحی

0/5 ( 0 نظر )