نوبت دهی

یك دستگاه اولتراسوند برای تحریك جوش خوردن استخوان

دكتر مهرداد منصوری

 

2731 5اخیرا شركتی به نام Bioventus آخرین مدل دستگاه EXOGEN Ultrasound Bone Healing system را ارائه كرده است. این دستگاه از خود امواج فراصوتی یا اولترا سوند را ساطع میكند. این امواج موجب بروز لرزش های خفیفی در استخوان ها در محل شكستگی میشوند و این لرزش ها میتواند به استخوان ها كمك كند تا زودتر جوش بخورند.

این دستگاه پرتابل و كوچك است و به بیمار آموزش داده میشود تا چگونه خودش در منزل از آن استفاده كند. اطلاعات مربوط به استفاده از وسیله در آن ذخیره میشود و پزشك میتواند استفاده بیمار از آن را تحت نظر و مراقبت داشته باشد. همچنین این وسیله میتوان به تلفن همراه بیمار متصل شده و زمان های استفاده از آن را به وی یادآور شود.

تولید كنندگان میگویند با توجه به سهولت استفاده، این دستگاه میتواند به بیمارانی كه دچار دیرجوش خوردن شكستگی هستند كمك فراوانی كند.

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 (0 نظر)
همچنین بخوانید :   دیدن فعالیت روده با خوردن یك شربت