نوبت دهی

حركت یك دست فلج برای اولین بار به كمك یك پل الكتریكی عصبی

دكتر مهرداد منصوری

 

2761 4———————————————–

در افرادی كه به دلیل حادثه دچار قطع نخاع شده اند ارتباط عصبی بین مغز و اندام از بین میرود. این آسیب غیر قابل برگشت بوده و بیمار تا آخر عمر نمیتواند پا یا دست خود را حركت دهد. از دیرباز این ایده در ذهن دانشمندان وجود داشته است كه میتوان دستوران عصبی را از بالاتر از محل آسیب نخاع دریافت كرده و آن را به پایین تر از آن منتقل كرد و یا یك پل برای انتقال اطلاعات الكتریكی حاوی دستورات مغز ایجاد نمود.

Battelle’s Neurobridge technology یك موسسه تحقیقاتی در اوهایو است كه توانسته برای اولین بار این آرزو را جامه عمل بپوشاند. در روش ارائه شده یك مدار الكترونیكی كوچك به اندازه یك نخود در مغز بیمار كار گذاشته میشود. این واحد الكترونیكی در قسمتی را مغز قرار میگیرد كه دستورات حركتی را به عضلات اندام میفرستد.

اراده بیمار به حركت اندام موجب ایجاد امواج الكتریكی در آن قسمت مشخص از مغز میشود. واحد الكترونیكی كار گذاشته شده در مغز این اطلاعات را دریافت كرده و به واحد پردازش كامپیوتری دستگاه ارسال میكند. اطلاعات پس از پردازش بصورت امواچ ثانویه الكتریكی درمیایند كه از راه سیم به الكترود هایی متصل میشوند تا بتوانند عضلات اندام را تحریك كنند.

همچنین بخوانید :   یك تزریق جدید برای نارسایی قلبی

با این روش برای اولین بار یك بیمار قطع نخاعی كه هر چهار دست و پای او فلج بوده توانست تا دست خود را بچرخاند، مشت كند و انگشتان دست را به هم نزدیك كند تا چیزی را بردارد. اراده فرد به حركت دست بعد از یك دهم ثانیه بصورت دستورات الكتریكی به عضلات مربوطه رسیده و خود را بصورت حركت اندام نشان میدهند.

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 (0 نظر)