نوبت دهی

درست بلند کردن و حمل یک چمدان چگونه است

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

هرچه چمدانی را که میخواهیم بلند کرده و جابجا کنیم بزرگتر و سنگین تر باشد بیشتر احتمال دارد دچارکمردرد، درد گردن یا شانه شویم. اگر ندانیم چگونه اجسام بزرگ و سنگین را بدرستی بلند کرده و جابجا کنیم ممکن است به خودمان صدمه بزنیم.  در زیر نکات مهمی در این مورد ذکر میشود

  • وقتی میخواهید چمدان بخرید سعی کنید چمدان شما سبک و با جنس خوب باشد. بهتر است چمدان دسته تاشو و چرخ داشته باشد.
  • چمدان خود را پر از وسایل سنگین نکنید. چند چمدان کوچک بهتر از یک چمدان بزرگ است.
  • برای بلند کردن چمدان زانو های خود را خم کرده، دسته چمدان را گرفته و سپس مستقیم شوید. هیچگاه از کمر خم نشوید. وقتی چمدان را بلند کردید سعی کنید آنرا نزدیک به بدن خود نگاه دارید.
  • در حین بلند کردن یا حمل یک چمدان تنه خود را نچرخانید. اگر میخواهید جهت خود را عوض کنید این کار را با پای خود انجام دهید.
  • اگر چمدان یا بار شما خیلی سنگین است کمک بگیرید.
  • اجسام را به دو دست خود بدهید و همه چیز را با یک دست نگیرید چون این کار به ستون مهره شما فشار زیادی وارد میکند.
  • وقتی میخواهید چمدان خود را در قفسه بالای سر مثل قفسه بالای هواپیما بگذارید ابتدا آنرا بالای پشتی صندلی بگذارید. سپس دو دست خود را در سمت چپ و راست چمدان گذاشته و آنرا بالای سر ببرید. اگر چمدان شما چرخ دار است دقت کنید طرف چرخ دار اول به داخل قفسه برود. سپس یک دست خود را در بالای چمدان قرار داده و آنرا به داخل قفسه هل بدهید. برای بیرون آوردن چمدان از قفسه مراحل گفته شده را برعکس انجام دهید.
  • اگر از کوله پشتی استفاده میکنید دقت کنید بند های شانه آن قابل تنظیم و با پد شانه ای مناسب باشد. اجسام سنگین را در پایین و مرکز کوله بگذارید. هیچگاه کوله پشتی خود را با یک بند به روی یک شانه نیندازید. این کار موجب کمردرد میشود.
  •  اگر از کیف شانه ای استفاده میکنید گاهی آنرا روی شانه راست و گاهی شانه چپ بیندازید.