نوبت دهی

یك دستگاه ماموگرافی سه بعدی جدید

   دكتر مهرداد منصوری 

2871———————————————–

این دستگاه ماموگرافی میتواند همانند سی تی اسكن مقاطع عرضی و طولی را را بافت پستان تهیه كند. دستگاه های رایج ماموگرافی تصاویر دو بعدی تهیه میكنند ولی این دستگاه كه SenoClaire breast tomosynthesis system, an advanced mammography device نام داشته و از طرف شركت جنرال الكتریك ارائه میشود میتواند تصاویر را بصورت حجمی و سه بعدی بوجود آورد.

این دستگاه 9 تصویر را كه از بافت سینه میگیرد با هم تركیب كرده و یك تصویر سه بعدی را ایجاد میكند. این روش میتواند دقت ماموگرافی را افزایش دهد. همچنین می توان با این سیستم تصاویر ماموگرافی دو بعدی را با میزان اشعه ای نصف دستگاه های ماموگرافی معمولی بدست آورد.

از برتری های این دستگاه همچنین اینست كه كارش را فقط با یكبار فشار دادن بافت سینه انجام میدهد.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 ( 0 نظر )