نوبت دهی

كمك عینك گوگل به افراد ناشنوا

دكتر مهرداد منصوری

2975———————————————–

برای افراد ناشنوا و كم شنوا بسیار مشكل است تا با دیگرانی كه زبان اشاره را بلد نیستند ارتباط برقرار كنند. بعضی از آنها خوب لب خوانی میكنند ولی به نظر میرسد دیگر نیازی به آن هم نیست.

یك اپلیكیشن مخصوص عینك گوگل نوشته شده كه میتواند ارتباط ناشنوایان با دیگران را راحت تر كند.

این برنامه با استفاده از یك تلفن هوشمند میتواند از الگوریتم های شناسایی سخن استفاده كند.

تلفن هوشمند صدای كسی را كه با فرد ناشنوا حرف میزند را دریافت و آن را تحلیل كرده و تبدیل به نوشته میكند و اطلاعات را به عینك گوگل میفرستد و عینك هم نوشته ها را بر روی خود و همیشه در جلوی چشمان فرد نشان میدهد.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 ( 0 نظر )