نوبت دهی

هرچه هم سفره ای شما چاق تر باشد شما بیشتر میخورید

دكتر مهرداد منصوری

 

2977———————————————–

یك تحقیق جدید نشان داده است كه اندازه هم سفره ای شما در میزان غذایی كه میخورید تاثیر دارد. هرچه كسی كه شما با او غذا میخورید یا نزدیك شما قرار دارد چاق تر باشد احتمال اینكه شما بیشتر بخورید و یا غذای نا سالم تری بخورید بیشتر میشود.

محققین رفتار افراد را وقتی انها با یك هنرپیشه غذا میخوردند بررسی كردند. این افراد بر روی 82 نفر صورت گرفت و به افراد، اسپاگتی و سالاد برای شام داده شد.

گاهی آن هنرپیشه با لباس معمولی بود و گاهی دیگر با لباسی كه وی را حدود 25 كیلوگرم سنگین تر نشان میداد. افرادی كه با هنرپیشه به ظاهر چاق تر غذا خورده بودند 32 درصد بیشتر ماكارونی خورده بودند و 43 درصد كمتر از سالاد استفاده كردند. نتایج این تحقیق در مجله Appetite منتشر شده است.

در این بررسی هنرپیشه یكبار لباس معمولی پوشیده و بیشتر سالاد خورده بود تا ماكارونی و بار دیگر با همان لباس بیشتر ماكارونی خورده بود تا سالاد. بار دیگر كه همان هنرپیشه لباسی پوشیده بود كه او را چاق تر نشان میداد یك بار بیشتر سالاد خورده بود و بار دیگر بیشتر ماكارونی و این روش لباس پوشیدن و غذا خوردن با تعداد زیادی از افراد كه با وی هم غذا شده بودند تكرار شد.

همچنین بخوانید :   آزمایش حس بویایی برای بررسی احتمال آسیب مغزی در میادین نبرد

بررسی نشان داد كه رفتار افرادی كه با وی غذا خورده بدودند بیشتر متاثر از شكل و وزن ظاهری هنرپیشه بود تا از روش غذا خوردن او. محققان این فرضیه را مطرح كرده اند كه افراد بطور طبیعی دوست دارند زیاد بخورند ولی نه آنقدر كه چاق شوند و وقتی با كسی كه از خودشان سنگین تر و چاق تر است بر روی یك میز مینشینند این فكر بطور ناخودآگاه در ذهن آنها وارد میشود كه میتوانند به خودشان اجازه دهند تا كمی بیشتر از معمول بخورند.

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 (0 نظر)