مشاوره آنلاین

شکستگی دو ستونی استابولوم. درمان

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

این بحث ادامه مقاله “شکستگی دو ستونی استابولوم. تشخیص” است.

بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفت. درمان جراحی شکستگی های دو ستونی استابولوم معمولا از طریق اپروچ ایلیواینگوینال صورت میگیرد. هدف از جراحی، ریداکشن سه قطعه اصلی یعنی ستون قدامی و ستون خلفی و اینتکت ایلیوم است و سپس این قطعات باید به توسط پیچ و پلاک به یکدیگر متصل شوند. در شکستگی های استابولوم عموما از پیچ های کورتیکال ۳.۵ و پلاک های بازسازی ۳.۵ استفاده میشود. استفاده از پلاک های ۴.۵ در جراحی شکستگی های استابولوم عملا جایی ندارد حتی در افراد قوی هیکل و بزرگ. بندرت از پیچ های ۴.۵ استفاده میشود که بصورت lag screw و بدون پلاک هستند.

رادیوگرافی های ساده بعد از جراحی بیمار در زیر مشاهده میشود. با کلیک کردن بر روی هر تصویر نمای بزرگتری از آن در دسترس شما قرار میگیرد.

 

299 31

299 37

299 13

   در این سه نمای ژوده طرز قرار گرفتن پلاک ها و اتصال سه قطعه اصلی به یکدیگر مشاهده میشود.
 
گرچه گرافی های ژوده میتوانند نمای کلی ریداکشن و فیکسیشن بعد از جراحی را نشان بدهند ولی هیچوقت نمیتوانند دقت ریداکشن را به درستی نمایان کنند. بسیاری از جراحی های استابولوم در یک رادیوگرافی ساده رخ، خوب جلوه میکنند ولی با تهیه دو عکس مایل ایلیاک و ابتوراتور صحت ریداکشن بیشتر قابل بررسی است. با این حال بهترین تصویربرداری برای بررسی صحت و دقت ریداکشن بعد از جراحی، سی تی اسکن است. تنها با دیدن سی تی اسکن میتوانیم مطمئن شویم که دقت ریداکشن بدست آمده حین جراحی به چه اندازه بوده است.
در زیر کات های آگزیال سی تی اسکن همان بیمار بعد از جراحی بترتیب از بالا به پایین دیده میشود.

 

299 39

299 38

299 1

299 35

   تا اینجا کاتها همه بالای حفره استابولوم را نشان داده اند و کات های پایینتر حفره استابولوم را نشان میدهد.

 

299 19

299 5

299 36

   با انجام سی تی اسکن میتوان از اینکه ایمپلنت های بکار رفته، سطح مفصلی استابولوم را آسیب نزده باشند هم مطمئن شد. در نما های بازسازی شده زیر بهتر میتوان ریداکشن قطعات و پخش ایمپلنت ها را بر بستر لگن مشاهده کرد.
 
299 32

 در این نما دیده میشود که یک پلاک کرو در زیر پلویک بریم و در واقع در دهانه true pelvis اتصال ستون خلفی را به اینتکت ایلیوم برقرار کرده و در جلو به پوبیس متصل شده است. یک پلاک چهار سوراخه، اتصال ستون قدامی و اینتکت ایلیوم را برقرار کرده است. با عبور یک lag screw از این پلاک و رفتن آن به ستون خلفی، اتصال ستون قدامی و اینتکت ایلیوم به ستون خلفی محکم تر میشود. اتصال قطعه مثلثی هم با پیچ لگ در جلو و پیچ لگ و پلاک در خلف برقرار شده است.

 

299 25

299 14

 
 در این دو نمای بازسازی شده از همان بیمار، مسیر عبور پیچ ها بخصوص پیچ های لگ بلندی که به ستون خلفی رفته اند بهتر مشخص است.

در زیر یک فیلم از سی تی بیمار وجود دارد که شکل سه بعدی شکستگی را بهتر نشان میدهد.

 
0/5 ( 0 نظر )