مشاوره آنلاین

شکستگی ستون خلفی و لب خلفی استابولوم . درمان

این بحث ادامه مقاله “شکستگی ستون خلفی و لب خلفی استابولوم . تشخیص . نمونه اول است.

برای بیمار کشش اسکلتال گذاشته شد. هر بیمار با شکستگی استابولوم که نیاز به عمل جراحی داشته باشد از زمان تشخیص تا زمان جراحی استابولوم باید تحت کشش اسکلتال قرار گیرد. هدف از کشش، دور شدن سر فمور از استابولوم است تا به این وسیله آسیب بیشتری به سر فمور وارد نشود. کشش همچنین موجب ریداکشن نسبی شکستگی استابولوم میشود. بهترین روش کشش اسکلتال در این بیماران از طریق پین دیستال فمور است. از طریق پین دیستال فمور میتوان کشش های قویتری نسبت به پین پرگزیمال تیبیا اعمال کرد. اعمال کشش از طریق پین پرگزیمال تیبیا در بسیاری اوقات موجب فشار زیاد به مفصل زانو میشود و بیمار تا ماهها بعد از جراحی از درد زانو و محل پین پرگزیمال تیبیا احساس ناراحتی میکند. کشش پوستی جایی در مراقبت از شکستگی های استابولوم ندارد.

تنها کمک کشش اسکلتال استفاده از آن در فاصله زمانی مراجعه بیمار به بیمارستان تا زمان جراحی است. کشش اسکلتال امروزه عملا جایی در درمان قطعی شکستگی های استابولوم ندارد. اگر بیمار نیاز به جراحی دارد باید جراحی شود و اگر نیاز ندارد، باید هر چه زودتر راه اندازی شود. استفاده طولانی مدت از کشش اسکلتال جز آسیب بیشتر، کمکی به بیمار نمیکند.

با توجه به جابجایی زیاد قطعات شکسته شده که بخصوص سطح Weight bearing استابولوم را درگیر کرده است بیمار اندیکاسیون جراحی دارد. اپروچ انتخابی برای شکستگی های ستون خلفی استابولوم اپروچ خلفی کوخر لانگن بک است.
در زیر رادیوگرافی های ژوده بعد از جراحی بیمار را میبینید. با کلیک کردن بر روی هر تصویر، نمای بزرگتری از آن در اختیار شما قرار میگیرد.

304 6

 همانطور که در این گرافی رخ دیده میشود شکستگی توسط دو پلاک بازسازی ۳.۵ فیکس شده است. یک پلاک ۴ سوراخه و یک پلاک ۷ سوراخه. پلاک هفت سوراخه در بالا توسط دو پیچ فیکس شده و در پایین هم با دو پیچ به ایسکیوم فیکس شده است.

304 20

 در این نمای ابتوراتور، Curve پایین پلاک، بر روی ایسکیوم مشاهده میشود. امتدا پلاک تا روی ایسکیوم این امکان را به جراح میدهد تا بتواند اتصال پرقدرتی را بین پلاک و استخوان با استفاده از پیچ های بلند برقرار کند. پیچ سوراخ انتهایی کاملا بلند بوده و تا راموس ایسکیوپوبیک میرود.

304 2

 در این نمای ایلیاک، پلاک ۴ سوراخه در ناحیه سیاتیک ناچ دیده میشود. در زیر کات های سی تی بیمار بعد از جراحی دیده میشوند. برای بررسی صحت ریداکشن شکستگی های استابولوم بعد از جراحی انجام سی تی الزامی است. رادیوگرافی ساده هیچوقت نمیتواند بطور دقیقی ریداکشن قطعات شکسته شده و موقعیت ایمپلنت ها را نشان دهد. در کات های زیر که از بالا به پایین مرتب شده اند وضعیت قطعات شکسته شده را با دقت میلیمتری میتوان ارزیابی کرد. همچنین میتوان از موقعیت ایمپلنت ها بخصوص پیچ ها مطمئن شد.

304 11

 این کات بالاترین کات سی تی است. موقعیت Hardware در روی استخوان دیده میشود.

 

304 10

304 5

 در دو کات بالایی ریداکشن قطعات شکسته شده در بالای استابولوم دیده میشود.

 

304 17

304 1

  در دو کات بالا بتدریج وارد فضای مفصلی میشویم. وضعیت استابولوم شکسته شده در کات بالا با بزرگ نمایی بیشتر در تصویر پایین دیده میشود.

304 21

 در تصویر بالا میتوان با دقت بیشتری ریداکشن شکستگی ستون خلفی را دید. قطعه آزادی که در سی تی قبل از جراحی در سیاتیک ناچ دیده میشد و در محل شکستگی ستون خلفی قرار گرفته و حاوی سطح مفصلی بود در این کات به خوبی دیده میشود. این قطعه در واقع قسمتی از سطح مفصلی سوپریور  پوستریور استابولوم بود که بعد از خارج شدن از بین قطعات ستون خلفی در محل اصلی خود قرار گرفت. در تصویر بالا این قطعه در زیر ایمپلنت ها و در سطح مفصلی دیده میشود.

 

304 3
 
304 13

 در دو کات بالا وضعیت استابولوم در سطح مفصلی دیده میشود.

304 7

 کات بالا سطح مفصلی را در محاذات Fovea centralis نشان میدهد.

304 9

 قطعات ریز داخل مفصلی که منشا آنها عمدتا از خرد شدگی قسمتی از قدام سر فمور بود در حین جراحی با شستشو از استابولوم خارج شدند. به نظر میرسد آسیب قسمتی از قدام سر فمور به علت Impinge شدن آن ناحیه روی ستون خلفی استابولوم در حین تروما ایجاد شده است.

304 12

 آخرین کات سی تی پایینترین قسمت سطح مفصلی ستون خلفی و همچنین موقعیت پیچ ها را در ایسکیوم نشان میدهد.

برای درک بهتری از تجسم سه بعدی شکستگی میتوان بازسازی های سه بعدی پلویک را مورد ارزیابی قرار داد. با کلیک بر تصاویر زیر میتوانید نمای بزرگتری از آنها را ببینید.

304 15

 در تصویر بالا Quadrilateral plate و ستون خلفی استابولوم دیده میشوند. سر پیچ هایی که از اپروچ خلفی گذاشته شده اند از کورتکس داخلی لگن بیرون زده و دیده میشوند.

304 19

 در تصویر بالا دو پلاک بازسازی روی کورتکس خلفی ستون خلفی استابولوم دیده میشوند.

304 4

 پلاک چهار سوراخه به نوک شکستگی در محل سیاتیک ناچ نزدیک تر بوده و پلاک ۷ سوراخه به لبه استابولوم نزدیک تر است.

304 16

 هر دو پلاک بصورت باترس بر روی شکستگی قرار گرفته اند.

304 14

 در تصویر فوق که یک بازسازی سه بعدی از نمای ابتوراتور است Curve پلاک ۷ سوراخه و موقعیت و جهت پیچ های پایینی آن دیده میشوند.

304 8

 در تصویر بالا موقعیت پیچ های بالایی پلاک ها و جهت آنها در بالای استابولوم دیده میشوند.

304 18

 و در تصویر بالا سطح مفصلی استابولوم قابل دید و ارزیابی است.

بعد از جراحی نیازی به ادامه کشش اسکلتال نیست. بیمار بلافاصله بعد از جراحی حرکت پاسیو مفصل هیپ را شروع میکند و با دو عصای زیر بغل راه میرود. کف پای اندام تحتانی طرف شکسته شده تا شش هفته فقط زمین را لمس میکند. بعد از شش هفته بیمار Partial weight bearing میکند و بعد از سه ماه بدون عصا راه میرود.

 برای تجسم فضایی بهتر از وضعیت شکستگی بعد از جراحی، دو فیلم با استفاده از سی تی اسکن سه بعدی تهیه شده که آنها را میتوانید در مقالات زیر ببینید.

فیلم شکستگی ستون خلفی و لب خلفی استابولوم بعد از عمل فیلم شفاف شکستگی ستون خلفی و لب خلفی استابولوم بعد از عمل

مقالات مرتبط

دیگر نمونه های شکستگی لگن و استابولوم

0/5 ( 0 نظر )