نوبت دهی

ارتباط كاهش ویتامین دی و مرگ زودرس

دكتر مهرداد منصوری

3090

==============================

یك مطالعه جدید نشان داده است كه كمبود ویتامین دی در بدن می تواند احتمال مرگ زودرس را افزایش دهد. این مطالعه در دانمارك و بر روی 95 هزار نفر در كپنهاگ صورت گرفت. این افراد در سه گروه متفاوت بودند كه سطح ویتامین دی بدن آنها به علت تفاوت های ژنتیكی ایشان، متفاوت بود.

محققان همچنین عوامل دیگری كه سطح ویتامین دی افراد را كاهش می دهد مانند استفاده از سیگار یا الكل، سطح فعالیت های بدنی، فشار خون، میزان كلسترول و چاقی را هم مد نظر قرار دادند.

در زمان پایان مطالعه یعنی در سال 2013 تعداد 10 هزار نفر از افراد مورد مطالعه فوت كرده بودند و محققین دریافتند كه در آنهایی كه به علت تفاوت های ژنتیكی، سطح ویتامین دی كمتری در بدنشان وجود داشت احتمال مرگ و میر در آنها به علل غیر قلبی بیشتر بود.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 ( 0 نظر )
همچنین بخوانید :   آیا میزان خوابی که دارید به اندازه است. یک آزمایش خون پاسخ میدهد