مشاوره آنلاین

فیلم دررفتگی دوطرفه مفصل ساكروایلیاك در بچه بعد از جراحی. چرخش عمودی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن یك پسربچه هشت ساله را نشان میدهد
كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار دررفتگی و شكستگی در هر دو مفصل ساكروایلیاك
در ناحیه لگن شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی
سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان لگن حول محور افقی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف بالا و پایین مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم دیده میشود كه دررفتگی مفاصل ساكروایلیاك جااندازی و به توسط پلاك های دو سوراخه فیكس شده است. یك سوراخ هر پلاك بر روی ساتخوان ایلیوم و سوراخ دیگر بر روی ساكروم پیچ شده است. مسلما این سازه پایداری كافی را نداشته و فقط برای در كنار هم نگه داشتن استخوان ها كار گذاشته شده است. برای كمك به پایداری سیستم از گچ اسپیكا استفاده شده است.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” در رفتگی دوطرفه مفصل ساكروایلیاك در بچه. درمان”  برای متخصصین

” در رفتگی دوطرفه مفصل ساكروایلیاك در بچه در ناحیه لگن. درمان”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم دررفتگی دوطرفه مفصل ساكروایلیاك در بچه. چرخش افقی

فیلم دررفتگی دوطرفه مفصل ساكروایلیاك در بچه. چرخش عمودی

فیلم دررفتگی دوطرفه مفصل ساكروایلیاك در بچه بعد از جراحی. چرخش افقی

فیلم شفاف دررفتگی دوطرفه مفصل ساكروایلیاك در بچه بعد از جراحی. چرخش عمودی

فیلم شفاف دررفتگی دوطرفه مفصل ساكروایلیاك در بچه بعد از جراحی. چرخش افقی

0/5 ( 0 نظر )