مشاوره آنلاین

فیلم شفاف دررفتگی دوطرفه مفصل ساكروایلیاك در بچه بعد از جراحی. چرخش عمودی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن یك پسربچه هشت ساله را نشان میدهد
كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار دررفتگی و شكستگی در هر دو مفصل ساكروایلیاك
در ناحیه لگن شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی
سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان های لگن مانند یك تصویر رادیوگرافی ساده شفاف است و میتوان از ورای آن پیچ و پلاك های كارگذاری شده را مشاهده كرد.

در این فیلم استخوان لگن حول محور
افقی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف بالا و پایین مشاهده كرد.

 

 

در این فیلم دیده میشود كه بعد از جااندازی دررفتگی های مفاصل ساكروایلیاك برای فیكس كردن مفاصل از پلاك های دو سوراخه 3.5 میلیمتری استفاده شده است. مسیر پیچ هایی كه در استخوان ایلیوم كارگذاشته شده اند موازی مفصل هستند تا بتوان از حداكثر طول استخوان استفاده كرده و پیچ بلندتری در محل كارگذاری كرد.

پیچی كه در طرف چپ در استخوان ساكروم گذاشته شده است به علت وجود شكستگی بدون جابجایی در این استخوان نتوانست طول كافی را بدست آورد.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” در رفتگی دوطرفه مفصل ساكروایلیاك در بچه. درمان”  برای متخصصین

” در رفتگی دوطرفه مفصل ساكروایلیاك در بچه در ناحیه لگن. درمان”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم دررفتگی دوطرفه مفصل ساكروایلیاك در بچه. چرخش افقی

فیلم دررفتگی دوطرفه مفصل ساكروایلیاك در بچه. چرخش عمودی

فیلم دررفتگی دوطرفه مفصل ساكروایلیاك در بچه بعد از جراحی. چرخش افقی

فیلم دررفتگی دوطرفه مفصل ساكروایلیاك در بچه بعد از جراحی. چرخش عمودی

فیلم شفاف دررفتگی دوطرفه مفصل ساكروایلیاك در بچه بعد از جراحی. چرخش افقی

0/5 ( 0 نظر )