مشاوره آنلاین

فیلم شكستگی ساكروم و پوبیس. چرخش افقی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن یك مرد جوان را نشان میدهد كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار شكستگی استخوان ساكروم و پوبیس شده است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان لگن حول محور عمودی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف چپ و راست مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم دیده میشود كه استخوان ساكروم دچار یك شكستگی عمودی در ناحیه فورامن ها شده كه هم كورتكس قدامی و هم خلفی را درگیر كرده است. راموس های پوبیس چپ و راست و راموس های ایسكیوپوبیس هم دچار شكستگی شده اند. این یك شكستگی ناپایدار حلقه لگنی است.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

“شكستگی ساكروم و پوبیس. تشخیص”  برای متخصصین

“شكستگی ساكروم و پوبیس در ناحیه لگن. تشخیص”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی ساكروم و پوبیس. چرخش عمودی

فیلم شكستگی ساكروم و پوبیس بعد از جراحی. چرخش افقی

فیلم شفاف شكستگی ساكروم و پوبیس. چرخش افقی

فیلم شفاف شكستگی ساكروم و پوبیس. چرخش عمودی

فیلم شفاف شكستگی ساكروم و پوبیس. ساكروم. چرخش عمودی

فیلم شفاف شكستگی ساكروم و پوبیس. ساكروم. چرخش افقی

0/5 ( 0 نظر )