مشاوره آنلاین

فیلم شكستگی ساكروم و پوبیس بعد از جراحی. چرخش افقی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن یك مرد جوان را نشان میدهد كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار شكستگی حلقه لگنی در ناحیه ساكروم و پوبیس شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان لگن حول محور عمودی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف چپ و راست مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم دیده میشود كه شكستگی ساكروم به توسط دو عدد پیچ ایلیوساكرال فیكس شده است. یك پیچ در مهره اول و پیچ دوم در مهره دوم ساكروم كارگذاشته شده است. برای فیكس كردن قدام حلقه لگن از یك اكسترنال فیكساتور استفاده شده است. بار این اكسترنال فیكساتور بصورت كرو و از جنس فیبر كربن است. این اكسترنال فیكساتور به توسط دو شنز اسكرو به ناحیه سوپرااستابولار متصل شده است.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

“شكستگی ساكروم و پوبیس. درمان”  برای متخصصین

“شكستگی ساكروم و پوبیس در ناحیه لگن. درمان”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی ساكروم و پوبیس. چرخش افقی

فیلم شكستگی ساكروم و پوبیس. چرخش عمودی

فیلم شفاف شكستگی ساكروم و پوبیس. چرخش افقی

فیلم شفاف شكستگی ساكروم و پوبیس. چرخش عمودی

فیلم شفاف شكستگی ساكروم و پوبیس. ساكروم. چرخش عمودی

فیلم شفاف شكستگی ساكروم و پوبیس. ساكروم. چرخش افقی

0/5 ( 0 نظر )