مشاوره آنلاین

فیلم شفاف شكستگی ساكروم و پوبیس. چرخش افقی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن یك مرد جوان را نشان میدهد كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار شكستگی حلقه لگنی در ناحیه ساكروم و پوبیس شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است.در این فیلم استخوان ها بصورت شفاف دیده میشوند و مانند این است كه به یك رادیوگرافی معمولی نگاه میشود.

در این فیلم استخوان لگن حول محور عمودی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف چپ و راست مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم آسیب حلقه لگنی بصورت شكستگی ساكروم و پوبیس دیده میشود كه به توسط پیچ های ایلیوساكرال در مهره های اول و دوم ساكروم و یك اكسترنال فیكساتور سوپرااستابولار فیكس شده است. مشاهده میشود كه به علت دیسمرفیسم در مهره اول ساكروم پیچ اول كه در مهره اول ساكروم كارگذاشته شده از پشت به جلو و از پایین به بالا است تا بتواند به درستی درون مهره اول قرار گرفته و به درون كانال روت اول ساكروم نرود.

دو شنز اسكرو در محكم و حجیم ترین قسمت استخوان های ایلیوم یعنی قسمتی كه بالای استابولوم است قرار گرفته است. جهت این پیچ ها به سمت بالای سیاتیك ناچ است. این دو شنز اسكرو محل اتصال بسیار محكمی را برای اكسترنال فیكساتور سوپرااستابولار فراهم میكنند.

جنس بار اكسترنال فیكساتور از فیبر كربن است و به همین خاطر شفاف دیده میشود.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

“شكستگی ساكروم و پوبیس. درمان”  برای متخصصین

“شكستگی ساكروم و پوبیس در ناحیه لگن. درمان”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی ساكروم و پوبیس. چرخش افقی

فیلم شكستگی ساكروم و پوبیس. چرخش عمودی

فیلم شكستگی ساكروم و پوبیس بعد از جراحی. چرخش افقی

فیلم شفاف شكستگی ساكروم و پوبیس. چرخش عمودی

فیلم شفاف شكستگی ساكروم و پوبیس. ساكروم. چرخش عمودی

فیلم شفاف شكستگی ساكروم و پوبیس. ساكروم. چرخش افقی

0/5 ( 0 نظر )