مشاوره آنلاین

فیلم شفاف شكستگی ساكروم و پوبیس. چرخش عمودی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن یك مرد جوان را نشان میدهد كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار شكستگی حلقه لگنی در ناحیه ساكروم و پوبیس شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی
سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است.در این فیلم استخوان ها بصورت شفاف
دیده میشوند و مانند این است كه به یك رادیوگرافی معمولی نگاه میشود.

در این فیلم استخوان لگن حول محور افقی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف بالا و پایین مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم دیده میشود كه شكستگی ساكروم به توسط دو پیچ ایلیوساكرال فیكس شده است. جهت پیچ اول و دوم متفاوت است. به علت وجود دیسمرفیسم در مهره اول ساكروم پیچ اول باید از پشت به جلو و از پایین به بالا گذاشته شود تا كاملا درون جسم مهره قرار گیرد.

برای فیكس كردن شكستگی های ساكروم هم از یك اكسترنال فیكساتور سوپرااستابولار استفاده شده است. جنس بار این فیكساتور فیبر كربن است و به همین خاطر در سی تی اسكن محو دیده میشود.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

“شكستگی ساكروم و پوبیس. درمان”  برای متخصصین

“شكستگی ساكروم و پوبیس در ناحیه لگن. درمان”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی ساكروم و پوبیس. چرخش افقی

فیلم شكستگی ساكروم و پوبیس. چرخش عمودی

فیلم شكستگی ساكروم و پوبیس بعد از جراحی. چرخش افقی

فیلم شفاف شكستگی ساكروم و پوبیس. چرخش افقی

فیلم شفاف شكستگی ساكروم و پوبیس. ساكروم. چرخش عمودی

فیلم شفاف شكستگی ساكروم و پوبیس. ساكروم. چرخش افقی

0/5 ( 0 نظر )