مشاوره آنلاین

فیلم شفاف شكستگی ساكروم و پوبیس. ساكروم. چرخش عمودی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان ساكروم یك مرد جوان را نشان میدهد كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار شكستگی حلقه لگنی در ناحیه ساكروم و پوبیس شده است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی
سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است.در این فیلم استخوان ساكروم بصورت شفاف
دیده میشوند و مانند این است كه به یك رادیوگرافی معمولی نگاه میشود.

در این فیلم استخوان ساكروم حول محور افقی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف بالا و پایین مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم استخوان ساكروم بصورت شفاف دیده میشود. مسیر دو عدد پیچ ایلیوساكرال كه در مهره های اول و دوم این استخوان هستند در فیلم مشخص است. پیچ اول جهتی از پشت به جلو و از پایین به بالا دارد تا خود را با تغییرات آناتومیكی كه بر اثر دیسمرفیسم در ساكروم بوجود آمده تطبیق دهد. پیچ دوم در مهره دوم ساكروم افقی است.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

“شكستگی ساكروم و پوبیس. درمان”  برای متخصصین

“شكستگی ساكروم و پوبیس در ناحیه لگن. درمان”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی ساكروم و پوبیس. چرخش افقی

فیلم شكستگی ساكروم و پوبیس. چرخش عمودی

فیلم شكستگی ساكروم و پوبیس بعد از جراحی. چرخش افقی

فیلم شفاف شكستگی ساكروم و پوبیس. چرخش افقی

فیلم شفاف شكستگی ساكروم و پوبیس. چرخش عمودی

فیلم شفاف شكستگی ساكروم و پوبیس. ساكروم. چرخش افقی

0/5 ( 0 نظر )