مشاوره آنلاین

فیلم شكستگی ساكروم و شكستگی پوبیس. چرخش افقی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن فردی را نشان میدهد كه بدنبال سقوط از بلندی دچار شكستگی استخوان های ساكروم و پوبیس شده است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان لگن حول محور عمودی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف چپ و راست مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم شكستگی استخوان ساكروم در ناحیه آلا دیده میشود. شكستگی در نزدیكی مفصل ساكروایلیاك است. در نمای خلفی لگن شكستگی توبروزیته ایلیوم هم دیده میشود. در جلو، شكستگی راموس های پوبیس چپ قابل مشاهده است.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

“شكستگی ساكروم و شكستگی پوبیس. تشخیص”

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی ساكروم و شكستگی پوبیس. چرخش عمودی

فیلم شفاف شكستگی ساكروم و شكستگی پوبیس بعد از جراحی. چرخش افقی

فیلم شفاف شكستگی ساكروم و شكستگی پوبیس بعد از جراحی. چرخش عمودی

0/5 ( 0 نظر )