مشاوره آنلاین

فیلم شكستگی ساكروم و شكستگی پوبیس. چرخش عمودی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن فردی را نشان میدهد كه بدنبال سقوط از بلندی دچار شكستگی استخوان های ساكروم و پوبیس شده است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی
سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان لگن حول محور افقی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف بالا و پایین مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم شكستگی آلای ساكروم در نزدیكی مفصل ساكروایلیاك، شكستگی توبروزیته ایلیوم و شكستگی راموس های پوبیس در سمت چپ دیده میشود

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

“شكستگی ساكروم و شكستگی پوبیس. تشخیص”

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی ساكروم و شكستگی پوبیس. چرخش افقی

فیلم شفاف شكستگی ساكروم و شكستگی پوبیس بعد از جراحی. چرخش افقی

فیلم شفاف شكستگی ساكروم و شكستگی پوبیس بعد از جراحی. چرخش عمودی

0/5 ( 0 نظر )