مشاوره آنلاین

فیلم شفاف شكستگی ساكروم و شكستگی پوبیس بعد از جراحی. چرخش افقی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن فردی را نشان میدهد كه بدنبال سقوط از بلندی دچار شكستگی استخوان های ساكروم و پوبیس شده است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی
سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان ها به صورت شفاف دیده میشود مانند اینكه شما در حال دیدن یك فیلم رادیولوژی ساده هستید.

در این فیلم استخوان لگن حول محور
عمودی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف چپ و راست مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم دیده میشود كه برای فیكس كردن محل شكستگی ساكروم از دو پیچ ایلیوساكرال استفاده شده كه هر دو در مهره اول ساكروم قرار داده شده اند.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

“شكستگی ساكروم و شكستگی پوبیس. درمان”

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی ساكروم و شكستگی پوبیس. چرخش افقی

فیلم شكستگی ساكروم و شكستگی پوبیس. چرخش عمودی

فیلم شفاف شكستگی ساكروم و شكستگی پوبیس بعد از جراحی. چرخش عمودی

0/5 ( 0 نظر )