مشاوره آنلاین

فیلم شفاف شكستگی دو طرفه ساكروم بعد از جراحی. چرخش افقی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن خانم جوانی را نشان میدهد كه
بدنبال سقوط از ارتفاع دچار آسیب حلقه لگنی بصورت شكستگی دو طرفه استخوان
ساكروم شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی
سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان ها بصورت نیمه شفاف دیده میشود و مشاهده فیلم مانند نگاه كردن به یك تصویر رادیوگرافی ساده بیمار از زوایای گوناگون است.

در این فیلم استخوان لگن حول محور
عمودی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف چپ و راست مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم مشاهده میشود كه شكستگی ساكروم
به توسط یك فیكسیشن اسپاینوپلویك بیحركت شده است. دو راد در دو طرف ستون
مهره قرار داده شده كه در بالا با دو پیچ به پدیكول های مهره سوم كمری متصل
شده اند و در پایین با دو پیچ پدیكولر به توبروزیته استخوان ایلیوم فیكس
شده اند.

برای ممانعت از چرخش قطعات، توبروزیته های استخوان ایلیك با یك پیچ جداگانه به هم متصل شده اند.

در این فیلم مسیر پیچ های پدیكولر در مهره های كمری و در ناحیه استخوان ایلیوم لگن دیده میشوند. مشاهده میشود كه پیچ های پدیكوله ای كه در استخوان های ایلیوم كارگذاشته شده اند در محكم ترین و حجیم ترین قسمت آن یعنی از توبروزیته ایلیوم به سمت بالای سیاتیك ناچ قرار داده شده اند.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” شكستگی دو طرفه ساكروم. درمان”  برای متخصصین

“شكستگی دو طرفه ساكروم در ناحیه لگن. درمان”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی دو طرفه ساكروم. چرخش افقی

فیلم شكستگی دو طرفه ساكروم. چرخش عمودی

فیلم شكستگی دو طرفه ساكروم. ساكروم. چرخش افقی

فیلم شكستگی دو طرفه ساكروم. ساكروم. چرخش عمودی

فیلم شكستگی دو طرفه ساكروم بعد از جراحی. چرخش افقی

0/5 ( 0 نظر )