مشاوره آنلاین

فیلم شكستگی ایلیوم بعد از جراحی. چرخش افقی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن مرد میانسالی را نشان میدهد كه
بدنبال تصادف اتومبیل دچار آسیب حلقه لگنی بصورت شكستگی استخوان ایلیوم
شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی
سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان لگن حول محور
عمودی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف چپ و راست مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم دیده میشود كه شكستگی استخوان ایلیوم به توسط یك پلاك شش سوراخه 3.5 كه بر روی كرست ایلیاك قرار گرفته فیكس شده است. همچنین دو پیچ یكی از AIIS  و دیگری از استخوان پوبیس سمت راست وارد شده است. جااندازی شكستگی های ایلیوم و ساكروم و پوبیس و نیمه دررفتگی مفصل ساكروایلیك دیده میشود.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” شكستگی ایلیوم. درمان”  برای متخصصین

“شكستگی ایلیوم در ناحیه لگن. درمان”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی ایلیوم. چرخش افقی

فیلم شفاف شكستگی ایلیوم. چرخش افقی

فیلم شفاف شكستگی ایلیوم. چرخش عمودی

فیلم شكستگی ایلیوم. چرخش افقی

فیلم شفاف شكستگی ایلیوم بعد از جراحی. چرخش افقی

فیلم شفاف شكستگی ایلیوم بعد از جراحی. چرخش عمودی

فیلم شكستگی ایلیوم بعد از جراحی. چرخش عمودی

0/5 ( 0 نظر )