مشاوره آنلاین

فیلم شفاف شكستگی ایلیوم بعد از جراحی. چرخش عمودی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن مرد میانسالی را نشان میدهد كه
بدنبال تصادف اتومبیل دچار آسیب حلقه لگنی بصورت شكستگی استخوان ایلیوم
شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی
سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان های بصورت
نیمه شفاف دیده میشوند و مشاهده این فیلم مانند دیدن یك تصویر رادیولوژی از
زوایای گوناگون است.

در این فیلم استخوان لگن حول محور افقیی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف بالا و پایین مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم فیكس شدن شكستگی ایلیوم به توسط پلاك روی كرت ایلیك و پیچ لگ بلندی كه از AIIS وارد شده دیده میشود. همچنین مشاهده میگردد كه شكستگی راموس پوبیس به توسط یك پیچ لگ بیحركت شده است.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” شكستگی ایلیوم. درمان”  برای متخصصین

“شكستگی ایلیوم در ناحیه لگن. درمان”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی ایلیوم. چرخش افقی

فیلم شفاف شكستگی ایلیوم. چرخش افقی

فیلم شفاف شكستگی ایلیوم. چرخش عمودی

فیلم شكستگی ایلیوم. چرخش افقی

فیلم شكستگی ایلیوم بعد از جراحی. چرخش افقی

فیلم شفاف شكستگی ایلیوم بعد از جراحی. چرخش افقی

فیلم شكستگی ایلیوم بعد از جراحی. چرخش عمودی

0/5 ( 0 نظر )