مشاوره آنلاین

فیلم شفاف شكستگی سر استخوان ران بعد از جراحی 1. چرخش افقی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن خانم مسنی را نشان میدهد كه
بدنبال تصادف اتومبیل دچار شكستگی سر استخوان ران (شكستگی پیپكینز) شده و
تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی
سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان ها به صورت نیمه شفاف دیده میشود و دیدن این فیلم مانند نگاه كردن به یك تصویر رادیوگرافی ساده لگن از زوایای مختلف است.

در این فیلم استخوان لگن حول محور
عمودی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف چپ و راست مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم شكستگی سر استخوان ران چپ دیده
میشود كه جااندازی شده است. این جااندازی به توسط دو عدد پیچ 1.5 میلیمتری در ناحیه سر
فیكس شده اند كه در ناحیه سر استخوان ران دیده میشوند. جااندازی و فیكساسیون این شكستگی
از طریق دربردن جراحی سر استخوان ران Surgical Dislocation of the Femoral
Head انجام شده پس برای انجام آن از استئوتومی تروكانتر استفاده شده است.

دو عدد پیچ كه سر آنها بر روی تروكانتر بزرگ دیده میشوند برای فیكساسیون استئوتومی تروكانتر بكار رفته اند.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

“شكستگی سر استخوان ران (پیپكینز) . درمان”  برای متخصصین

“شكستگی سر استخوان ران ( پیپكینز ) – درمان”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی سر استخوان ران . چرخش افقی

فیلم شفاف شكستگی سر استخوان ران . چرخش افقی

فیلم شكستگی سر استخوان ران بعد از جراحی . چرخش افقی

0/5 ( 0 نظر )