مشاوره آنلاین

فیلم شفاف دیسپلازی استابولوم. چرخش عمودی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن فردی را نشان میدهد كه به طور مادرزادی دچار دیسپلازی استابولوم یا دیسپلازی مفصل ران در ناحیه لگن است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان ها به صورت شفاف دیده میشود مانند اینكه شما در حال دیدن یك فیلم رادیولوژی ساده هستید.

در این فیلم استخوان لگن حول محور افقی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف بالا و پایین مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم میتوان تصاویر اینلت و اوتلت لگن بیمار را بصورت بازسازی شده مشاهده كرد. دیده میشود كه استابولوم در طرف راست عمق كمی داشته و كاملا روی سر استخوان ران را نمی پوشاند.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

“دیسپلازی استابولوم . تشخیص”  برای متخصصین

“دیسپلازی استابولوم در ناحیه لگن. تشخیص”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم دیسپلازی استابولوم. چرخش افقی

فیلم دیسپلازی استابولوم بعد از جراحی. چرخش افقی

فیلم شفاف دیسپلازی استابولوم بعد از جراحی. چرخش افقی

فیلم دیسپلازی استابولوم بعد از جراحی. چرخش عمودی

فیلم دیسپلازی استابولوم بعد از جراحی در یك همی پلویس. چرخش افقی

0/5 ( 0 نظر )