مشاوره آنلاین

فیلم دیسپلازی استابولوم. چرخش افقی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن فردی را نشان میدهد كه به طور مادرزادی دچار دیسپلازی استابولوم یا دیسپلازی مفصل ران در ناحیه لگن است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی
سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان لگن حول محور عمودی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف چپ و راست مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم دیده میشود كه استابولوم در طرف راست كم عمق بوده و كاملا بالای سر استخوان ران را نمی پوشاند و سر كمی به سمت بیرون حركت كرده است. دیسمرفیسم مهره اول ساكروم و وجود مامیلاری پروسس ها در آن قابل مشاهده است.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

“دیسپلازی استابولوم . تشخیص”  برای متخصصین

“دیسپلازی استابولوم در ناحیه لگن. تشخیص”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شفاف دیسپلازی استابولوم. چرخش عمودی

فیلم دیسپلازی استابولوم بعد از جراحی. چرخش افقی

فیلم شفاف دیسپلازی استابولوم بعد از جراحی. چرخش افقی

فیلم دیسپلازی استابولوم بعد از جراحی. چرخش عمودی

فیلم دیسپلازی استابولوم بعد از جراحی در یك همی پلویس. چرخش افقی

0/5 ( 0 نظر )