مشاوره آنلاین

فیلم دیسپلازی استابولوم بعد از جراحی. چرخش افقی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن فردی را نشان میدهد كه به طور مادرزادی دچار دیسپلازی استابولوم یا دیسپلازی مفصل ران در ناحیه لگن بوده و تحت عملی جراحی استئوتومی گنز قرار گرفته است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی
سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان لگن حول محور  عمودی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف چپ و راست مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم دیده میشود كه بیمار تحت عمل جراحی استئوتومی پری استابولار گنز قرار گرفته است. استخوان های ایلیوم و ایسكیوم و پوبیس در تمام دور تا دور حفره استابولوم استئوتومی و آزاد شده است و قطعه آزاد شده حاوی استابولوم به سمت بیرون و جلو چرخیده است بطوری كه بتواند سر استخوان ران را بیشتر پوشش دهد.

محل استئوتومی به توسط دو پیچ فیكس شده است.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

“دیسپلازی استابولوم . تشخیص”  برای متخصصین

“دیسپلازی استابولوم در ناحیه لگن. تشخیص”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شفاف دیسپلازی استابولوم. چرخش عمودی

فیلم دیسپلازی استابولوم. چرخش افقی

فیلم شفاف دیسپلازی استابولوم بعد از جراحی. چرخش افقی

فیلم دیسپلازی استابولوم بعد از جراحی. چرخش عمودی

فیلم دیسپلازی استابولوم بعد از جراحی در یك همی پلویس. چرخش افقی

0/5 ( 0 نظر )