نوبت دهی

سمعك میتواند حس تعادل را بهتر كند

دكتر مهرداد منصوری

3219==============================

یك مطالعه جدید نشان داده است كه استفاده از سمعك در بزرگسالانی كه مشكل شنوایی دارند میتواند حس تعادل آنان را بهتر كند و به این ترتیب به آنان كمك كند تا كمتر زمین بخورند و در نتیجه شكستگی های ناشی از آن دور بمانند.

البته درون گوش داخلی سیستم تعادلی كاملی مانند ژیروسكوپ وجود دارد كه عامل اصلی حفظ تعادل است ولی این مطالعه تاثیر قسمت دیگری از گوش یعنی سیستم شنوایی آن بر حس تعادل را بررسی كرده است.

در این مطالعه كه در دانشگاه واشنگتن صورت گرفته است محققان 14 فرد را با سن 91-65 سال را كه كم شنوا بودند با استفاده از تست هایی كه حس تعادل آنان را ارزیابی میكرد مورد بررسی قرار دادند. این كار یكبار با سمعك و بار دیگر بدون آن انجام شد. مطالعه نشان داد كه در موقع استفاده از سمعك توانایی حفظ تعادل در این افراد بیشتر بود.

محققان این امر را به استفاده مغز از اطلاعات صوتی برای كمك به حفظ تعادل مربوط میدانند. این شبیه به استفاده مغز از اطلاعات بینایی است. هم اطلاعات بینایی و هم شنوایی بخصوص وقتی از دو چشم و دو گوش به مغز میرسند میتوانند به فرد كمك كنند تا موقعیت فضایی خود را بهتر ادراك كند.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 ( 0 نظر )