نوبت دهی

کیست موکوسی در مفصل انتهایی انگشت چیست

کیست موکوسی Mocous cyst یک کیست کوچک است که معمولا در سطح پشتی انگشت و بین مفصل انتهایی آن و ناخن بوجود میاید. این کیست بیشتر در افراد مسنی دیده میشود که دچار آرتروز مفصل انتهایی انگشت دست هستند.

کیست موکوسی نوعی گانگلیون Ganglion است. این کیست در واقع کیسه کوچکی است که حاوی مقدار اندکی مایع شفاف و غلیظ است. کیست موکوسی قسمتی از کپسول مفصل انتهایی انگشت است که به بیرون برجسته شده و مایعی که در آن وجود دارد همان مایع مفصلی است که غلیظ شده است.

کیسه یا کیست موکوسی از طریق یک مجرا به کپسول مفصل انتهایی انگشت (مفصل اینترفالانژیال دیستال) متصل میباشد.

 کیست موکوسی

این بیماری بیشتر در کسانی دیده میشود که دچار آرتروز یا استئوآرتریت در مفصل انتهایی انگشت هستند. در این افراد که بیشتر زنان مسنی هستند کپسول مفصلی ضعیف شده و به سمت بیرون و پشت انگشت برجسته میشود. در درون این برجستگی مقداری مایع مفصلی هم وجود دارد.

بتدریج ارتباط و اتصال این برجستگی و کپسول مفصلی کوچکتر شده و مایع درون آن هم غلیظ تر میشود. بعد از مدتی ممکن است ازتباط این برجستگی کیسه مانند با کپسول مفصلی کاملا مسدود شود.

کیست موکوسی درست در زیر پوست سطح پشتی انگشت بین مفصل انتهایی و ناخن دیده میشود. برجسته بوده و ممکن است دردناک باشد. ناخن نزدیک کیست ممکن است شکافی فرو رفته داشته باشد که ناشی از فشار کیست به بستر زاینده ناخن است. پوست روی کیست ممکن است بسیار نازک شود.

 کیست موکوسی انگشت
کیست موکوسی انگشت
 پیکان های قرمز برجستگی های استخوانی (استئوفیت) را نشان میدهد
پیکان های قرمز برجستگی های استخوانی (استئوفیت) را نشان میدهد
 پاره شدن کیست و خروج مایع درون آن
پاره شدن کیست و خروج مایع درون آن

 

تشخیص این بیماری معمولا با معاینه بیمار است. ممکن است در رادیوگرافی انگشت، علائم آرتروز مفصل انتهایی بصورت کم شدن فاصله مفصلی و ایجاد استخوان اضافه (استئوفیت، در سطح پشتی مفصل دیده شود. این استخوان اضافه در لبه سطح مفصلی موجب برجستگی در پشت مفصل میکند که به آن ندول هبردن Heberden’s node میگویند.

 

درمان کیست موکوسی چیست

کیست موکوسی معمولا نیازی به درمان ندارد. این کیست معمولا خطرناک نبوده و بدتر نمیشود. البته بندرت ممکن است پاره شود. در این موارد پوست پاره شده و مایع کیست به بیرون میریزد و فضای مفصلی به بیرون راه پیدا میکند.

این وضعیت خطر عفونت مفصل را به دنبال دارد. در این موارد پماد آنتی بیوتیک موضعی به محل زخم ایجتد شده مالیده و زخم پانسمان میشود. به بیمار آنتی بیوتیک خوراکی هم داده میشود.

 خروج کیست موکوسی
خروج کیست موکوسی
 برداشتن استخوان های اضافه
برداشتن استخوان های اضافه                                                                                  

در مواردی که کیست پاره نشده ولی دردناک است و یا پزشک متوجه میشود که پارگی آن نزدیک است ممکن است تصمیم به جراحی کیست بگیرد. در حین جراحی کیست خارج شده و استخوان های اضافه ایکه در پشت سطح مفصلی ایجاد شده خارج میگردد.